For 25 og 50 år siden

foto
Tverrveggen på fjøset hos Olav og Tordis Anda revnet og 14 kviger seilte nedover jordet sammen med store mengder gjødsel. Foto: Farsunds Avis