foto
Både fylkesmann og administrasjon har vært negative til flere av de omsøkte tiltakene. Foto: Siw Eline Holmen

Fra lovbrudd til full utbygging