Tor Hugo van der Hagen dro i september 1941 til Skottland i skøyta «Viola». Fra venstre i styrehuset: Hans Jacob Rolfsen Winge og skipper Ole Ingvald Hogstad. Foran fra venstre: Trygve gjestland, Birger Svein Syvertsen, Gabriel Salvesen, Tor Hugo. Videre bakover: Olav Skarpenes (eldste mann om bord, 48 år), Gustav Carlsen, Thorleif Osmundsen (ved siden av skipperen). Videre mot høyre: Sverre Strømsland, Tor Pedersen, Peter W. Dietrichson. Arne Gjestland er ikke med på bildet, fordi det er han som tok bildet. Foto: NHM

I fluktsporene til Tor Hugo van der Hagen

Søndag 30. juni arrangerer Eiken Sogelag en seks kilometer lang tur i fluktsporene til Tor Hugo van der Hagen. Magne Haugland gir oss i denne artikkelen historien om krigshelten fra Farsund.