foto
Revøysundbroen ble bygget i tidsrommet fra 1969 til 1971. På toppen skimtes arbeiderne som hadde en luftig arbeidsplass. Foto: Privat

«Største begivenhet siden år 1028»

Ordfører Thorvald Hagen var ubeskjeden nok til å trekke paralleller helt tilbake til Olav den Helliges tid da han for 50 år siden talte ved åpningen av Revøysundbroen.