foto
– En hendelse var dråpen som fikk begeret til å renne over. Den dagen hadde jeg planlagt å gå inn i klasserommet for å skyte fire medelever og en lærer. Foto: Cecilie Nilsen

Kenneth (48) planla skoleskyting