Abraham Finkelsens Baad- og Skjøitebyggeri: Historien om båtbyggerdynastiet ved Lundevågen

foto