Mange versjoner av påske

foto
Jesu siste måltid, kjent som nattverdsmåltidet, var et jødisk pesach-måltid med brød og vin. Det er foreviget utallige ganger, her av Vicente Juan Macip (1510-1579). KILDE: Prado-museet i Madrid / NTB Foto: NTB Tema