foto
Ådne Langås, Silje Johannessen og Christina Havik på Eilert Sundt videregående i Farsund legger ikke skjul på at det er et viktig valg de i disse dager skal ta. Foto: Olav Hoel

Det vanskelige livsvalget