Bildet viser sveitserstilbyen Farsund før veldig mye har blir revet gjennom årenes løp. Det er hentet fra boken «Gamle postkort fra Farsund». Foto: Widerøe

Sveitserstilbyen Farsund - gjenoppbyggingen etter bybrannen i 1901

Unn Stenevik ble i fjor høst spurt av Fortidsminneforeningen avdeling Agder om hun kunne skrive en artikkel omkring oppbygningen av sveitserstilbyen Farsund. Den ble publisert i Årsskrift for Agder 2023 nå i vår. Artikkelforfatteren har selv redigert denne versjonen av artikkelen.