«Oppveksten i Afrika har nok preget meg veldig. På godt og vondt.»