foto
Gang- og sykkelveien var nesten ferdig da aktørene omsider ble enige om hvilken standard den skulle ha. Foto: Tom Arild Støle

«Skandale»-prosjektet