Den «frikjente» fra Lyngdal og Lista ble landets eldste statsminister

foto