«Jeg kan ikke se for meg 17. mai uten korps»

foto