Lyngdal, Austad og Kvås – fra splittelse og uro til samarbeid og sterk vekst

foto