For 25 og 50 år siden

foto
Bedriftslege Dag Malterud på Elkem Lista mente at høyere gjennomsnittsalder blant de ansatte var hovedårsaken til økt sykefravær. Foto: Farsunds Avis