foto
I 2008 etablerte Farsund kommune et nytt industriområde. Foto: Alexandra Indseth Langegard

Næringsparken som plutselig vokste