For 25 og 50 år siden

foto
Styreformann Gunnar Brøvig og daglig leder Bjarne Hald Olsen valgte å begjære Farsund Aqua konkurs i 1997. Foto: Farsunds Avis