Olaf Johan Olsen fra Jørstad: Pastor og misjonær på Island

foto