foto
Det har blitt tre bøker så langt, og Siv Ringdal utelukker ikke at det blir flere. Foto: Signe Marie Rølland

Hun blir ikke ferdig med det amerikanske Lista