foto
– Prosjektet er åpent for alle religioner, og et møtested mellom mennesker på tvers av alder, nasjonalitet og tro. Havet binder oss mennesker sammen. Det skal denne katedralen også gjøre, sier Solveig Egeland. Foto: Viggo Strand Kristiansen

Håpsbyggerne