For 25 og 50 år siden

foto
Det var stor glede på vestre Eikeland da mamma Solveig og pappa John Våge i mars 1997 kom hjem med lille Ingeborg som var Lyngdals innbygger nummer 7.000. Storebror Sindre og søster Johanne skjønte lite av all ståheien. Foto: Farsunds Avis