foto
Nabil Ibrahim Hammuod der vendt mot Mekka når han kaller inn til bønn. Foto: Mona Wikøren

Moskeene i Lister