Gir flere innpass i arbeidslivet. – Jeg er glad for å ha en fast jobb

foto