foto
– Når de tar barna har man ikke lenger noe å leve for, sier en mor som har blitt fratatt to av sine barn. Foto: Cecilie Nilsen

«Det er det verste man kan oppleve som mor»

– Man føler seg veldig liten og trampet på, forteller en mor når hun beskriver hva hun følte da barna hennes ble omsorgsovertatt.