– Folk oppførte seg som om vi skulle begynne med krokodiller

foto