foto
Daniel Risøen (25) og Daniel Eftestøl (17) på mekke- og avspinningsplassen «Ein plass å ver», et nytt fritidstilbud til motorinteressert ungdom. Foto: Alexandra Indseth Langegard

Med klampen i bånn skal de senke dødstallene i trafikken