For 25 og 50 år siden

foto
Styret i NOPEF var lettet da storstreiken ble unngått i 1997. Fra venstre: leder Jan Gunnar Rottem, Tor Magne Sudland, Jan Erik Krag, Gunnar Tøge og nestleder Lasse Vetland. Bak står Gunn Berntsen og Gordon Møskeland. Foto: Farsunds Avis