For 25 og 50 år siden

foto
Fylkesordfører Kjell Svindland ba Farsund KrF om tilgivelse i sykehussaken. Foto: Farsunds Avis