foto
For de ansatte er det en ekstra belastning å hele tiden måtte gå å fullt smittevernsutstyr. Det er varmt og klamt, sier sykepleier Sandy Smit-Stroet. Foto: Cecilie Nilsen

Førstelinjen er forberedt

I vår ble ledelse og ansatte ved sykehuset i Flekkefjord kastet inn i en hverdag med covid-19. Nå er de godt forberedt, men spente, på neste skift.