foto
Ulogiske trekk fikk Boye Brogeland til å mistenke juks i toppbridgen. Avsløringer i 2015 og 2020 ble jordskjelv i verdensbridgen. Foto: Cecilie Nilsen

Bridge-sheriffen