foto
Dette er utsikten ut den over 10,8 meter lange og 3,43 høye vinduet i Under. Foto: Petter Emil Wikøren, Lindesnes

Fra en vill idé til internasjonal oppmerksomhet