Nils Otto Eriksen (t.v.) og Arnt Olav Penne er henholdsvis leder og sekretær i Lister Forsvarshistoriske Forening (LFF) som står bak driften av Festung Lista. Foto: Bertine Midttun

Forpliktet til å ta vare på historien

I en gammel, tysk flyhangar ved Lista Flypark bugner det over av hundrevis gjenstander. Disse illustrerer okkupasjonsbildet for hele Listerregionen under andre verdenskrig. Festung Lista forvalter den vonde historien.