foto
Nils Otto Eriksen (t.v.) og Arnt Olav Penne er henholdsvis leder og sekretær i Lister Forsvarshistoriske Forening (LFF) som står bak driften av Festung Lista. Foto: Bertine Midttun

Forpliktet til å ta vare på historien