foto
– Det kom aldri noen som spurte direkte om ting var greit hjemme, sier «Selma». Foto: Illustrasjonsfoto

«I dag tenker jeg at det er rart at ingen grep inn»

«Selma» forteller at hun levde med fysisk og psykisk vold gjennom hele oppveksten - fordi ingen «så» henne.