foto
Ole Zacharias Torkildsen fra Flekkefjord er femte generasjon samler i sin familie. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Samler på alt som har historie