«Jeg tror det fortsatt er litt tabu for menn å velge et utradisjonelt yrke»