Inger, som hun kalte seg, ble født på gården Midt-Røinestad, den 20.1.1890.

Inger var det yngste av de barna som Ståle Syvertsen Røinestad (13.11.1841-31.8.1899) fikk med sin tredje kone, Elen Ånensdatter Omland (1860 – 1893). Ståle var bonde og hestehandler. Alle de tre unge konene til Ståle Syvertsen Røinestad døde av tuberkulose. Til sammen fikk de åtte barn.

Det første bildet av Inger. Bildet er tatt i Stavanger i 1890. Foto: Rasmus Pederson Thu

Da Inger var tre år gammel, døde hennes mor. I 1899 døde også faren. Da var Inger ni år gammel. På vei hjem til Kvinesdal etter en hestehandel kjørte Ståle ut i Mandalselven med hest og vogn og druknet.

Ståle Syvertsen Røinestads familie. I bakre rekke står barna fra første ekteskap, Andreas, Anna Tonette (kalt Netta) og Syvert. I rekken foran: Elen Ånensdatter Omland, Ståles tredje kone og mor til de to små barna. De to jentene er fra Ståles andre ekteskap, Tale Katrine, familiens overhode, Ståle, Sara Amalie og bestemor og Ståles mor og kårkone, Anne Tonette Guttormsdatter Nedland (1818-1913). De to «fangbarna» er Ingvald, som ikke klarte å sitte stille, og Beer. Inger var ikke født da dette bildet ble tatt. Bildet er tatt i 1888. Foto: Ukjent
Inger, tre år gammel, sammen med moren Elen, født Omland, og sine to halvsøstre, Sara Amalie og Tale Katrine Røinestad. Elen dør av tuberkulose kort tid etter at dette bildet er tatt. Bildet er tatt i Kvinesdal i 1893. Foto: Ukjent

Til Amerika

Ståle hadde mye gjeld, så banken eide i praksis gården. Derfor ble det lite arv på hvert av de åtte barna. Tre av de fire sønnene hans emigrerte til Amerika. Ingers to helbrødre, Ingvald og Beer, dro fra Kvinesdal til Chicago da de var i 17-årsalderen og etablerte seg der. De tok amerikanske navn og ble etter hvert forretningsmenn.

Sønnene Tom og Sverre, like før de skal reise med Amerikabåten i 1931. Sverre emigrerte og bosatte seg i Chicago, mens Tom kom hjem igjen til Norge etter syv år, for å overta familiegården på Søyland ved Flekkefjord. Foto: Ukjent

Barnepike

I oppveksten jobbet Inger som barnepike for barna til sin halvsøster, Tale Katrine Kyllingstad. Hun fikk et spesielt nært og livslangt forhold til sin nevø, den senere kunstneren Ståle Kyllingstad. Han mistet sin mor, Tale Katrine, da han var bare seks år gammel, så Moster Inger, som han kalte henne, ble som en reservemor for ham.

Inger bodde hos og var barnepike for halvsøsteren, Tale Katrine, og hennes mann, Retsius Kyllingstad, som kjøpte gården Midt-Røinestad, etter at Ingers far, Ståle Sivertsen Røinestad, døde i 1899 og Inger ble foreldreløs. Sønnen Ingebret i midten. Bildet er tatt i 1902. Foto: Ukjent

Indremisjonen

Inger møtte sin blivende mann, Torkel Hammersmark, da han kom til gården Midt-Røinestad på begynnelsen av 1900-tallet. Torkel var bonde og omreisende lekmannspredikant i den pietistiske tradisjonen etter Hans Nielsen Hauge. Torkel sang og spilte fiolin. «Eg sang henne til meg», skal han ha sagt.

Inger og Torkel giftet seg den 22. mai 1910, da Inger var 20 år og Torkel 33 år. De flyttet så til Hammersmark ved Tonstad i Agder. Hammersmark var en gård med tre bruk. Torkel og Inger flyttet inn på bruket Der heima, der Torkel var født. Der hadde familien Hammersmark drevet gård siden 1630. Det nygifte paret bodde sammen med Torkels foreldre, Borgny og Torje Hammersmark, samt Torkels søster Gudrun. Der fikk de også sine første barn, Tom, Sverre og Bjarne.

Inger til venstre med to venninner. Bildet er tatt i Flekkefjord i 1905. Foto: Carl Nicolay August Forsberg
Inger og Torkel giftet seg i 1910. Utsnitt fra visittkortbilde. Bildet er tatt i Flekkefjord i 1910. Foto: Johan Tobiassen Lohne

Lyngdal og Flekkefjord

Med tre barn ble det snart for trangt på Hammersmark, så i 1916 flyttet Inger og Torkel til en gård på Møskeland i Lyngdal. Der ble de boende i tre år og fikk sønnen Erling.

I 1918 la de gården ut for salg. En av dem som vurderte å kjøpe gården, var dikteren Knut Hamsun. Hamsun omtalte gården som «en herlig liten eiendom... fruktbar som et Eden».

I 1919 fikk Inger og Torkel tilbud om å kjøpe et småbruk på Søyland av Bernt Skregelid i Flekkefjord, som i mellomtiden var blitt gift med Torkels søster, Gudrun. Inger og Torkel kjøpte småbruket og flyttet til Flekkefjord i 1919. Der skulle de bli boende resten av livet. I Flekkefjord fikk de sønnen Sigvart, så datteren Benny og til slutt sønnen Ingolf.

Gården Midt-Røinestad, der hele familien bodde så lenge Ståle Syvertsen Røinestad levde, altså til 1899. Tegningen av gården ble laget i 1923 av Ståles barnebarn, kunstneren Ståle Kyllingstad. Gjengitt med tillatelse av Ståle Kyllingstads sønn, Røyne Kyllingstad, i 2021. Foto: Privat

Livet som småbruker

Livet til Inger besto i å ta seg av de syv barna. Mannen hennes, Torkel, jobbet på gården i sommerhalvåret og var emissær i Det Vestlandske Indremisjonsforbund i vinterhalvåret. Da reiste han langs kysten mellom Kvinesdal og Ålesund og prekte. Slik gjorde mange småbrukere på den tiden, for å få økonomien til å gå rundt. I tillegg til gratis kost og losji hos brødrene, samt reisegodtgjørelse, fikk Torkel 385 kroner i måneden i dagens (2021) kroneverdi for lekmannsvirksomheten sin.

Torkel og Inger hadde også husdyr som måtte passes, blant annet en gris som de slaktet til jul. Den ene halvparten saltet de ned og hadde til eget bruk, den andre delen solgte de. Noen høner hadde de også, som ga egg. De hadde dessuten årlige besøk av bakstekoner som bakte opp brød og flatbrød for lang tid fremover.

Torkel Hammersmark med barna Tom til venstre og Sverre til høyre. Inger med sønnen Bjarne. Torkels foreldre, Torje og Borgny (Baarni) Hammersmark. Helt til høyre, Torkels søster, Gudrun. Bildet er tatt i 1915. Gjengitt med tillatelse fra Stavanger byarkiv. Foto: Tønnes Sandstøl

Streng arbeidsmoral

Når Inger og Torkel jobbet på gården, rådet det en streng, pietistisk arbeidsmoral. En gang Inger var sliten etter å ha jobbet lenge ute på jordene, sa hun til sin mann: «Kan me ikkje pusta litt?» Og svaret hans var: «Nei, me pusta best når me arbeie».

Torkel var ganske streng i oppdragelsen av sine barn. De skulle også helst arbeide hele tiden. Bading i nærmeste vann og sykling ble sett på som unyttig tidsbruk. Nøysomhet var et ideal og en nødvendighet.

Inger på besøk hos broren Ben i Florida i 1949. Bildet er kolorert. Foto: Ukjent

Ingers brødre i Amerika

Ingers brødre, Ingvald og Beer, gjorde det etter hvert svært godt i Amerika. I 1949 inviterte broren, Beer, som nå kalte seg for Ben Stevenson, Inger til Chicago. Hun fikk billett med Amerikabåten og var på et lengre besøk hos sine brødre i Chicago. Hun kom hjem med en hurtigkoker, et kjøleskap og en bil.

Inger besøkte også sine brødre i Amerika i 1966. Som reisefølge hadde hun datteren Benny. Broren Ben (Beer) var på besøk i Norge i 1964. Inger så på ham som en farsfigur, har hun skrevet i et brev.

Inger og Torkel på gården på Søyland ved Flekkefjord i 1958. Bildet er kolorert. Foto: Ukjent

Bilen

I forbindelse med sitt første besøk i Amerika fikk Inger en del penger av sin bror Ben. På vei hjem besøkte hun noen norske venner i New York, som rådet henne til å kjøpe en god bruktbil og ta med seg hjem til Norge. Amerikanske bruktbiler var svært ettertraktede på denne tiden, og man kunne få en god pris for dem i Norge. Hun kjøpte derfor en Chevrolet Fleetmaster Coupé 1946-modell, for pengene hun hadde fått, en relativt sjelden Chevrolet-type.

Verken Inger eller Torkel hadde sertifikat, så den ble kjøpt som et rent investeringsobjekt for salg. Bilen ble utlånt da kong Haakon skulle kjøres fra Kristiansand til Stavanger for å besøke folket, etter at han kom hjem fra England etter krigen og trengte en standsmessig bil.

Ingers barn besøker henne i forbindelse med at Sverre er hjemme fra Amerika. Fra venstre: Ingolf, Benny, Tom, Sigvart, mor Inger og Sverre. Bildet er tatt på Søyland i 1963. Foto: Ukjent

Barna

Noen av barna til Inger og Torkel ble boende i Flekkefjord, mens andre reiste ut. Tom, Benny og Ingolf ble boende i Flekkefjord hele livet. Sønnen Sverre emigrerte til Chicago i 1931 og ble der for godt.

Han elsket å danse, og det var det ikke rom for i bedehusmiljøet i Flekkefjord. Sverres bror, Tom, reiste sammen med ham til Chicago og ble der og arbeidet i syv år, før han vendte tilbake til Flekkefjord. Omtrent 25 prosent av alle som reiste til Amerika for å søke lykken der, dro tilbake til Norge.

Sønnen Erling, 25 år gammel. Bildet er tatt i Kvinesdal i 1942. Foto: Ukjent
Sønnen Bjarne, 23 år gammel. Bildet er tatt på Søyland i 1938. Foto: Ukjent

Sønnen Bjarne bodde det meste av sitt voksne liv i Kristiansand, sønnen Erling bodde det meste av sitt voksne liv i Stavanger og sønnen Sigvart bodde i Kjøllefjord, i Skudeneshavn, på Fagernes og på Nøtterøy.

Torkel døde den 14.1.1960, 83 år gammel.

Inger døde den 14.3.1969, 79 år gammel.

Kilder:

Artikkelen ble først skrevet for og publisert av Lokalhistoriewiki.