For 25 og 50 år siden

foto
Dommerfullmektig Arne Heiestad vekket oppsikt i 1997. Foto: Farsunds Avis