Sjømerket på Færøy ble oppført på slutten av 1700-tallet. Sjømerket på Færøy ble oppført på slutten av 1700-tallet. Foto: Bertine Midttun

Restaurerer gammelt sjømerke på dugnad