En utbedring av veien ned til Lyngdal havn fra krysset Svenevigsveien - Agnefestveien vil koste rundt 17 millioner kroner. Dersom politikerne i Lyngdal står på sitt og bygger ny vei og omgjør Hogganstien til gang- og sykkelsti vil dette kunne koste over 140 millioner kroner. En utbedring av veien ned til Lyngdal havn fra krysset Svenevigsveien - Agnefestveien vil koste rundt 17 millioner kroner. Dersom politikerne i Lyngdal står på sitt og bygger ny vei og omgjør Hogganstien til gang- og sykkelsti vil dette kunne koste over 140 millioner kroner. Foto: Multiconsult

Anbefaler ikke ny vei til havnen og Svenevik