Skisse av fremtidig vindkraftverk på Kvinesheia. Skisse av fremtidig vindkraftverk på Kvinesheia. Foto: Statkraft

Enstemmig nei til vindkraft-utsettelse