Økte formuen med 327 millioner

  • Endre Glastad har all grunn til å smile. Finansmannen fra Farsund hadde ved utgangen av 2017 en formue på 719 millioner kroner. Sammen med kone, datter og mor har 47-åringen en formue på 996 millioner. FOTO: Ådne Husby Sandnes