Har rettet opp avvik, men fortsatt flere som gjenstår

foto