Søknaden var også forelagt politiet som ikke hadde noen merknader.

Det gis derfor serveringsbevilling til virksomheten, som har beskrevet konseptet som et gatekjøkken.

Daglig leder har gjennomført etablererprøven og kravene ansees som oppfylt, lyder det i konklusjonen.