Roser Lyngdal kommune for innsparingsprosessen: – Det er særdeles godt jobbet