Energiministerens kriseredegjørelse: – Høsten blir tøff

foto