Klarte ikke bli enige sist: Prøver igjen å kjøpe opp Lyngdals havneaksjer

foto