Selv om valgdeltakelsen samlet sett gikk ned med rundt 2 prosentpoeng fra forrige lokalvalg, gikk deltakelsen blant de aller eldste velgerne opp.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene viser at det kun er aldersgruppen 80 år eller eldre hvor antall stemmeberettige øker.

I denne aldersgruppen var det 64,4 prosent som stemte, sammenlignet med lokalvalget i 2019 hvor det var 61,8 prosent som stemte i samme aldersgruppe.

Lavest valgdeltakelse under årets lokalvalg var det i aldersgruppen 20–24 år med en oppslutning på 45,5 prosent.

Samler vi alle stemmeberettige i 2023, var deltakelsen i kommunestyrevalget 62,4.

(©NTB)