Ifølge Meteorologisk institutt vil det komme mye regn både fredag, lørdag og søndag, i kystnære strøk fra Agder i sør til Buskerud i nordøst. Statens vegvesen og Vegtrafikksentralen advarer nå om faren for vannplaning der vannet samler seg i veibanen.

- På steder der vannet ikke så lett renner ut av vegbanen kan det danne seg vanndammer i vegen. På slike steder er det nå økt fare for vannplaning, sier Ole Christian Leerstang som er seksjonssjef for Vegtrafikksentralen sør, i en pressemelding.

De har et ansvar for å overvåke trafikken og trafikkstyring i Agder, Vestfold og Telemark, og Buskerud, hvor det langs langs kysten i hele dette området er det meldt til dels store nedbørsmengder de kommende dagene.

- Vanndammene i veien kan komme brått på noen steder, og det er fort gjort å miste kontrollen på bilen. Det er derfor viktig å avpasse farten etter forholdene der man er, sier Leerstang i pressemeldingen.

Han viser til at det også er mulig å få vannplaning på slapseføre, slik det kan være lenger inn i landet, i områder der regnet er i ferd med å gå over til snø.

Veier kan lokalt bli stengt på kort varsel på grunn av oversvømmelser.

- Våre entreprenører har rensket sluk og stikkrenner langs vegnettet, noe som er svært viktig for å få vannet unna. Men dette er likevel ingen garanti for at det ikke likevel kan bli dammer og oversvømmelser enkelte steder, sier Leerstang i pressemeldingen.

De råder derfor trafikantene om å holde seg oppdatert på kjøreforholdene der man skal kjøre, blant annet på Vegvesen.no/trafikk og appen Vegvesen. Ellers er rådene å avpasse farten etter forholdene, beregne god tid til kjøreturen, mer enn du ville gjort på bar vei og tørt sommerføre, og vær forberedt på at vanndammer kan komme brått på, og at veier kan bli stengt på kort varsel.