Hytta er universelt utformet - det er ikke adkomsten