Fraråder å legge vannledning i naturvernområde

foto